วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

บายศรีพ่อนารายณ์


ร้านบายศรีพ่อนารายณ์

รับทำบายศรีงานบวช บายศรีงานไหว้ครู บายศรีแต่งงาน
บายศรีพรหม บายศรีเทพ บายศรีตอ บายศรีหลัก
บายศรีนาคราช บายศรีขันธ์ครู บายศรีสู่ขวัญและบายศรีทุกชนิด
และมีปี่พาทย์(ระนาด) หมอขวัญ โหราประกอบพิธี
ในราคาที่ย่อมเยาว์ บริการด้วยทีมงานคุณภาพ
โทร.083-9479488

บายศรีงานไหว้ครู

บายศรีนาคราช